Política de Privacidad

Avís legal

Dades del propietari:

 Conforme al que s’estableix en la llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), s’informa els usuaris de www.salutalquadrat.com ; www.salutalquadrat.es ; www.salut2.com que aquests són les dades del propietari d’aquest lloc web:

Nom: Axis Gestion Sanitaria SL
Direcció: C/Sol núm 7 – 08012 – Barcelona
NIF/CIF/NIE: B66074444
Telèfon de contacte: 603 41 40 91
E-mail de contacto: info@salutalquadrat.com

L’accés al lloc propietat d’Axis Gestion Sanitària SL i l’ús dels serveis que en aquest lloc web s’ofereixen, implica l’acceptació dels següents termes i condicions d’ús:

Final del formulari

 Propietat Intel·lectual:

 El disseny, codi font i continguts del lloc web www.salutalquadrat.com ; www.salutalquadrat.es ; www.salut2.com estan protegits per la legislació espanyola referent als drets de propietat intel·lectual i industrial a favor d’Axis Gestion Sanitària SL, quedant prohibida la seva reproducció, distribució o comunicació pública, total o parcial, sense l’autorització expressa d’Axis Gestion Sanitària SL

 Política de Privacitat i Protecció de Dates (L.O.P.D.):

 Axis Gestion Sanitària SL informa els usuaris del lloc web www.salutalquadrat.com ; www.salutalquadrat.es ; www.salut2.com, que podrà crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que siguin posats en el seu coneixement, ja sigui com a conseqüència de la utilització dels serveis oferts en www.salutalquadrat.com ; www.salutalquadrat.es ; www.salut2.com, a causa d’enviaments al correu electrònic de contacte info@salutalquadrat.com o per l’ús de formularis de contacte o inscripció presents en el lloc web. En tot cas, l’emmagatzematge, protecció i ús d’aquestes dades per part d’Axis Gestion Sanitària SL serà conforme a l’estricte compliment del preceptuat per la legislació en matèria de protecció de dades.

 En compliment del que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dates de Caràcter Personal, els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades, que haguessin estat recopilats i arxivats. L’exercici d’aquests drets haurà d’efectuar-se mitjançant comunicació escrita dirigida a Axis Gestion Sanitària SL (C/Sol núm 7 – 08012 – Barcelona) o a l’adreça de correu electrònic de contacte info@salutalquadrat.com) indicant en qualsevol dels casos, com a referència «DATES PERSONALS» i el referit dret que pretenguin accionar, adjuntant còpia del seu Document Nacional d’Identitat.

 Disponibilitat i actualitzacions:

Axis Gestion Sanitària SL es reserva el dret a interrompre en qualsevol moment i sense previ avís l’accés al lloc web www.salutalquadrat.com ; www.salutalquadrat.es ; www.salut2.com, així com a modificar o eliminar la configuració del lloc, els continguts que es mostre o la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través d’aquest, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció, edició o eliminació podrà tenir caràcter temporal o definitiu, sense que d’això es derivi cap responsabilitat per a Axis Gestion Sanitària SL

 Ús del lloc web, els seus continguts i serveis:

 L’accés als continguts i serveis que s’ofereixen en www.salutalquadrat.com ; www.salutalquadrat.es ; www.salut2.com, i la utilització dels mateixos per part de l’Usuari, es duu a terme pel seu propi compte i risc.

Axis Gestion Sanitària SL no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis que pugui sofrir l’usuari, ni de possibles problemes tècnics o fallades en els equips informàtics de l’usuari, que es produeixin a causa de:
Un mal ús dels continguts o serveis de www.salutalquadrat.com ; www.salutalquadrat.es ; www.salut2.com per part de l’usuari.

Errors, defectes o omissions en la informació facilitada quan escaigui de fonts alienes a Axis Gestion Sanitària SL intromissions il·legítimes fora del control d’Axis Gestion Sanitària SL per part de terceres persones.

 Marques:

 En www.salutalquadrat.com ; www.salutalquadrat.es ; www.salut2.com pot ser que s’esmentin de manera indirecta i a nivell informatiu alguns termes i logotips, que constitueixen marques registrades pels seus respectius propietaris, no fent-nos responsable de la utilització inadequada que poguessin fer terceres persones respecte a aquestes marques.

 Enllaços:

 Axis Gestion Sanitària SL no es fa responsable d’aquelles altres dades, llocs web o arxius als quals sigui possible accedir a través d’enllaços (links) disponibles entre els continguts de www.salutalquadrat.com ; www.salutalquadrat.es ; www.salut2.com, atès que aquestes pàgines o arxius objecte d’enllaç són responsabilitat dels seus respectius titulars.

Axis Gestion Sanitària SL, per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web o arxius i no controla ni, de conformitat amb el que es disposa en la LSSICE, es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts, dades i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens a www.salutalquadrat.com ; www.salutalquadrat.es ; www.salut2.com. En el cas que un òrgan competent declari la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que s’impossibiliti l’accés a aquests, o s’hagués declarat l’existència de la lesió, els enllaços que s’indiquin serien immediatament retirats, com a així se li notifiqui expressament a Axis Gestion Sanitària SL